เคล็ดลับในการออกแบบสวนที่เหมาะสม สร้างพื้นที่ในอุดมคติของตัวเอง

เคล็ดลับในการออกแบบสวนที่เหมาะสม สร้างพื้นที่ในอุดมคติของตัวเอง

สวนเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนและความสงบสุข แต่ก็สามารถเป็นสถานที่สำหรับผลผลิตได้เช่นกัน หากคุณต้องการสร้างพื้นที่ในอุดมคติของคุณเอง ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ ไม่ใช่แค่เรื่องต้นไม้และดอกไม้เท่านั้น แต่เป็นเรื่องของบรรยากาศด้วย สร้างความสมดุลระหว่างธรรมชาติและความทันสมัยโดยใช้ต้นไม้ พืช หิน ทราย และแหล่งน้ำประเภทต่างๆ

ความสำคัญของการออกแบบสวนและวิธีที่ช่วยให้ผ่อนคลาย

ความสำคัญของการ ออกแบบสวน ได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดีในวรรณคดี ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีสายตาเพื่อความงามของธรรมชาติ สวนมักถูกมองว่าเป็นสถานที่เงียบสงบที่ให้ผู้คนได้พักผ่อนและเพลิดเพลินกับเวลานอกบ้าน บทบาทสำคัญของสวนในวัฒนธรรมของเราทำให้สวนมีความเกี่ยวข้องในสังคมปัจจุบัน ผู้คนในปัจจุบันต้องการพื้นที่สีเขียวมากขึ้นรอบๆบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดผลกระทบทางลบมากมายต่อสิ่งแวดล้อมจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมือง พื้นที่สวนที่มีคุณภาพและปริมาณที่ดีขึ้นในชุมชนของเราสามารถส่งผลต่อระดับความเป็นอยู่ที่ดี ความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม และความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมของเราโดยรวม เทคโนโลยีในปัจจุบันได้สร้างโอกาสในการสร้างพื้นที่กลางแจ้งที่เชื่อมต่อถึงกัน ซึ่งให้ประโยชน์มากมายแก่ผู้ใช้ รวมถึงการสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยภูมิทัศน์ธรรมชาติ

การออกแบบสวนประเภทต่างๆ และวิธีเลือกสวนที่เหมาะกับคุณ

การออกแบบสวนและการจัดสวน มี 4 ประเภท ได้แก่
  1. สวนประดิษฐ์ Formal styles พื้นที่ในการจัดสวนแบบประดิษฐ์ จะเป็นพื้นที่ราบเรียบได้ระดับ ไม่นิยมพื้นที่ที่มีระดับสูงๆต่ำๆ การจัดวางต้นไม้หรือวัตถุ จะต้องทำให้เกิด ความสมดุลแบบประดิษฐ์ หรือ Formal balance นั้นเอง โดยที่ต้นไม้หรือวัตถุจะต้องชนิดเดียวกัน รูปทรงเหมือนกัน ขนาดเท่ากัน จำนวนเท่ากัน ระยะห่างเท่ากัน
  2. สวนธรรมชาติ Informal styles พื้นที่ในการจัดสวนแบบธรรมชาติจะจัดให้เป็นเนินหลั่นกัน มีพื้นที่สูงๆต่ำๆสลับกับที่ราบเหมือนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การจัดวางต้นไม้และวัตถุจะต้องเกิด ความสมดุลแบบธรรมชาติ หรือ Infomal balance นั่นเอง ชนิด รูปทรงและขนาด จำนวน และ ระยะห่าง ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหรือเท่ากัน ใช้ความชำนาญของสายตาพิจารณาน้ำหนักสีของต้นไม้หรือวัตถุทั้งสองข้าง ถ้าน้ำหนักเท่ากัน หรือใกล้เคียงกันก็ถือว่า ทั้งสองข้างนั้นสมดุลกัน
  3. สวนจินตนาการ Imaginative Style สวนในลักษณะนี้จะจัดกันน้อย และมักจะจัดเฉพาะในโอกาสพิเศษ หรือเพื่อการแสดง นิยมนำสิ่งก่อสร้างบางส่วน ทางสถาปัตยกรรมในอดีตมาเป็นส่วนประกอบในสวน เช่น เอาสไตล์ของเสากรีกโรมัน กำแพงเมือง ซุ้มประตู หรือบางส่วน บางมุมของตัวอาคารมาใช้ต้นไม้ที่นิยม
  4. สวนนามธรรม Abstract Style อาจจะเรียกว่าสวน Free Style ก็ได้ เพราะสวนลักษณะนี้เริ่มนิยมจัดในยุคหลังๆนี้เอง เป็นการจัดให้ฉีกแนวจากความซ้ำซากจำเจ เหมือนการวาดภาพงานศิลปะลงไปบนแผ่นกระดาษหรือผืนผ้าใบ แต่แทนที่จะแต่งแต้มสีสันเหมือนอย่างเขียนงานศิลปะลงไปก็ใช้สีสันของต้นไม้แต่งแต้มลงไปแทน การนำต้นไม้มาปลูกหรือจัดวางให้มีจังหวะ เส้นสาย มีช่องว่าง หรือรูปฟอร์มตามทฤษฎี หรือลักษณะงานศิลปะสมัยใหม่ที่นิยมกัน